Náš teamNáš team:

 Finančné oddelenie 0908 192 500 savoypo@vav.sk
Mgr. Monika Výbošteková
Ing. Jaroslav Výboštek Mgr. Monika Výbošteková JUDr. Matej Biroš
Riaditeľ  Finančný riaditeľ kontakt s novými klientami
(prenájom priestorov) 
jaroslav.vybostek@vav.sk monika.vybostekova@vav.sk matej.biros@vav.sk
Právne oddelenie 0917 159 791 zalozeniesro@vav.sk
Stanislav Semega Matej Biros

JUDr. Stanislav Šemega

JUDr. Matej Biroš

Vedúci právneho oddelenia

Právnik

stanislav.semega@vav.sk

matej.biros@vav.sk

Naše pobočky
Stanislav Semega Andrea Martonová
JUDr. Stanislav Šemega Ing. Andrea Martonová
vedúci pobočky Košice vedúca pobočky Sabinov
kontakt: 0948 329 955 kontakt: 0948 278 805
stanislav.semega@vav.sk andrea.martonova@vav.sk