Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
23. 03. 2017

Odloženie povinnosti podať daňové priznanie

Už ste si splnili svoju povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do 31. marca 2017?

Ešte nie? Požiadajte o odklad.

Podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete daňovému úradu oznámiť, že si lehotu na podanie daňového priznania predlžujete. Teda daňový úrad o predĺženie nežiadate, ale rovno mu to oznamujete.

Oznámenie musí byť podané do 31. marca, a musí obsahovať údaj o novej lehote, v ktorej daňové priznanie podáte. Tiež v oznámení uvediete, či máte alebo nemáte príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Ak nemáte príjmy zo zdrojov v zahraničí, môžete si podanie daňového priznania odložiť o maximálne 3 mesiace.

Ak máte príjmy aj zo zdrojov v zahraničí, môžete si podanie daňového priznania odložiť o maximálne 6 mesiacov.

Odložiť podanie daňového priznania na neskôr sa Vám určite oplatí, ak:

  • nestíhate podať daňové priznanie načas, alebo ak ešte nemáte všetky podklady potrebné k jeho vypracovaniu
  • momentálne nemáte peňažné prostriedky na zaplatenie dane
  • peňažné prostriedky máte, ale dočasne ich potrebujete využiť iným spôsobom.

 

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram