Založenie s.r.o. | Na stiahnutie

Na stiahnutie

Typ Popis súboru Stiahnutie
Živnostenský zákon stiahnuť
Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie stiahnuť
Zoznam viazaných živností a preukaz odbornej spôsobilosti stiahnuť
Správne poplatky na úseku živnostnenského podnikania stiahnuť
Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení stiahnuť
Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri stiahnuť
Oznámenie o ukončení podnikania stiahnuť
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti stiahnuť
FORMULÁR pre fyzickú osobu stiahnuť
FORMULÁR pre právnickú osobu stiahnuť

 

 

Facebook YouTube instagram