Založenie s.r.o. | Blog

Články

Články

image
Pre získanie povolenia a licencie, musí žiadateľ podať žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy a následne podať žiadosť o vydanie licencie ...
image
​Špekulantom, ktorí sa zbavovali zadlžených firiem bez vyrovnania záväzkov, môže čoskoro odzvoniť. Podpredsedníčka vlády a ...
image
Novela Exekučného poriadku v kontexte zákona o e-Governmente zavádza od 1. apríla 2017 povinnosť komunikovať ...
image
Už ste si splnili svoju povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do 31. marca 2017? Ešte nie? Požiadajte ...
image
Ministerstvo spravodlivosti pripravuje rozsiahlu zmenu obchodného registra, ktorá by mala priniesť výraznú mieru elektronizácie, ľahší ...
image
V pobočkách colných úradov začala prevádzka informačného systému eDovoz - elektronické colné konanie v dovoze. Predkladanie ...
image
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v zmysle zákona o eGovernmente zriadi pre každé ...
image
ZLÚČENIE SPOLOČNOSTÍ S RUČENÍM OBMEDZENÝM   Ak máte 2 alebo viacero spoločností s ručením ...
image
Ukončenie prevádzky pôvodnej verzie portálu slovensko.sk Vážení ...
image
Efektívnejšie exekúcie ​Vláda schválila zmeny v exekučných konaniach. Zmeny ...
image
Dostupnejší osobný bankrot   Vláda schválila zmeny v osobnom bankrote. ...
image
V praxi často dochádza ku situácii, že spoločnosť má dvoch alebo viacerých konateľov. A nie vždy si konatelia navzájom dôverujú vo ...
image
Viete, že od 1. januára 2016 Vám na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným netreba vkladať základné imanie tvorené peňažnými vkladmi do banky?   Základné ...
image
Na založení s.r.o môžete ušetriť, v prípade ak využijete založenie s.r.o pomocou zaručeného elektronického podpisu. Čo sa týka poplatkov, ktoré sú nevyhnutné pre riadny zápis ...
image
V súvislosti so založením s.r.o. vzniká povinnosť uhradiť určité správne a súdne poplatky. Ak sa ...
image
V praxi sa stáva, že po čase sa musíte prispôsobiť trhu a napríklad už nemáte záujem vykonávať určité predmety podnikania, ktoré ...
image
Premýšľate o založení s.r.o. ( spoločnosti s ručením obmedzeným ) a neviete ako na to?   Založenie s.r.o. je možné aj ...
image
Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikne až zápisom do obchodného registra. K návrhu na zápis do obchodného registra sa od 1. decembra 2013 prikladá aj výpis z účtu v banke ...
image
Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obchodnom ...
image
Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ...
image
Rozhodli ste sa, že začnete podnikať, no neviete, akú formu podnikania zvoliť? Pred definitívnym rozhodnutím je potrebné zvážiť všetky aspekty. V ...
image
I. Spoločník: Spoločník môže vystupovať v obchodnej spoločnosti v ...
image
Často sa stretávame s otázkou či patrí alebo nepatrí konateľovi za výkon funkcie štatutárneho orgánu odmena. Je vôbec nutné ...
image
Obchodný zákonník uvádza konkrétne v §133 ods. 1, že konateľ spoločnosti je jej ...
image
Konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť aj zahraničná fyzická ...
image
Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49.790,- ...
image
So založením spoločnosti súvisí aj miesto, kde sa bude podnikateľská činnosť vykonávať. Ako sídlo ...
image
Daňová licencia je minimálna daň právnickej osoby, po odpočítaní úľavy na dani podľa §30a, §30b alebo §52 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...
image
Podnikateľovi, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, po začatí podnikania vzniká registračná alebo oznamovacia povinnosť voči úradom. Je ...
image
Zisk živnostenského oprávnenia na predmety podnikania je ďalším krokom pre založenie spoločnosti. Za elektronické ohlásenie voľných živností cez portál verejnej správy sa neplatí ...
Facebook YouTube instagram