Cenník virtuálneho sídla od 9 €

 REGISTRAČNÉ / VIRTUÁLNE SÍDLO od 9,- EUR       

 

 Adresa

PREŠOV

Hlavná 50

KOŠICE

Južná trieda 2/A

Poskytnutie súhlasu so zriadením sídla 9 EUR / mes. 10 EUR / mes.

Poskytnutie služieb VaV sídla

20 EUR / mes.  -  6 mesiacov

 

15 EUR / mes.  -  1 rok

25 EUR / mes.  -  6 mesiacov

 

20 EUR / mes.  -  1 rok

Služby VaV sídla    
Preberanie poštových zásielok áno áno
Úschova poštových zásielok áno áno
Notifikácia e-mail, resp. sms áno áno
     
Zriaďovací poplatok 49,- EUR 49,- EUR
Označenie sídla áno áno
Zriadenie poštovej schránky áno áno
Zriadenie evidencie pošty áno áno
Nastavenie notifikácie áno áno
CELKOM

6 mesiacov  /    1 rok

 

223,- EUR*     /    337,- EUR*

6 mesiacov   /    1 rok

 

309,- EUR*     /    459,- EUR*

 

Poskytnutie Súhlasu so zriadením sídla nie je možné dodať bez dodania Služieb VaV sídla.  

* cena v prvom období zahŕňa zriaďovací poplatok / v nasledujúcich obdobiach sa cena znižuje o tento poplatok

 

Voliteľné administratívne služby k balíčkom CENA
Preposielanie zásielky na inú adresu / 1x týždenne 10,80 EUR/ mesačne + poštovné
Skenovanie a preposielanie zásielky na e-mail 0,60 EUR/ 1 strana
Preberanie osobných podaní, tel. hovorov a podávanie osobných konzultácii v mene nájomcu 26,40 EUR / mesačne
Zabezpečenie splnomocnenia na preberanie pošty (vrátane poplatkov) 20,- EUR

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH