Založenie s.r.o. | Zrušenie / Likvidácia / Výmaz s.r.o.

Zrušenie / Likvidácia / Výmaz s.r.o.

Postup likvidácie spoločnosti

K likvidácii spoločnosti je potrebné prijať nasledujúce rozhodnutia a vykonať nasledujúce kroky:

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

 

ZRUŠENIE / LIKVIDÁCIA / VÝMAZ S.R.O. -
AKCIA !!! do 15. septembra 2020
866  499 EUR

 

Náklady  

Zrušenie s.r.o. a vstup s.r.o. do likvidácie

AKCIA !!!

866 - 499 EUR

Zápis zmeny do Obchodného registra
Zverejnenie výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku
Výmaz spoločnosti z Obchodného registra
Súdny poplatok  33 EUR
Správny poplatok za zverejnenie v Obch. vestníku 20 EUR
Spracovanie účtovníctva podľa náročnosti

 

ceny sú vrátane DPH

 

Facebook YouTube instagram