Založenie s.r.o. | Cenník - S.R.O.

Cenník - S.R.O.

KOMPLETNÉ ZALOŽENIE S.R.O.    -   IBA do 28. FEBRUÁRA ! ! !

od 79 EUR*

 

 

náklady  
poplatok za overenie podpisov 1,50 EUR/podpis
správny poplatok za 1 voľnú živnosť 0 EUR
správny poplatok za 1 viaz./remes. živnosť 7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie s.r.o. do OR SR 150 EUR

cena za službu VaV

79 EUR*

 

 

 

služba zahŕňa:

- vypracovanie všetkých dokumentov

- komunikácia s príslušnými úradmi (daň. a živn. úrad, obchodný register)

- kompletné poradenstvo

- 10 voľných živností (každých ďalších začatých 5 voľných živností +10 EUR a každá remeselná alebo viazaná živnosť + 10 EUR)

- max. 2 osoby v spoločnosti ( každá ďalšia osoba + 10,- EUR)

 

 

Ponúkame Vám možnosť expresného vypracovania dokumentov potrebných na založenie s.r.o. do 3 hodín   od objednania služby a poskytnutia všetkých relevantných údajov pre založenie s.r.o., a to za príplatok vo výške 50 % z ceny služby.

 

* Cena 79 EUR v prípade telefonickej a elektronickej komunikácie s klientom, v prípade osobnej konzultácie a komunikácie v kancelárii a zároveň, ak si objednáte aj virtuálne sídlo cena 109,- EUR,, ak nie, tak cena služby 129,- EUR, v cene nie sú zahrnuté poplatky

ZMENY V S.R.O. od 99 EUR  

 

náklady  
poplatok za overenie podpisov rôzne
správny poplatok za 1 viazanú/remeselnú živnosť 7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie zmien s.r.o. do OR SR 33 EUR
cena za službu VaV - mena adresy sídla/pobytu, obchodného mena, rozšírenie/zúženie predmetov podnikania 99 EUR
cena za službu VaV - prevod obch. podielu, zmena konateľa, zvýšenie/zníženie základného imania 129 EUR

 

 

 

- najčastejšie zmeny v s.r.o :

- zmena sídla
- obchodného mena- vymenovanie, príp. odvolanie konateľa, prokuristu
- zmena osobných údajov spoločníka, príp. konateľa
- zmena spôsobu konania konateľa
- rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania (každých 10 voľných živností +10 € a každá viazaná/remeselná živnosť +5 €)
- prevod obch. podielu a s tým spojená zmena spoločníka
- zvýšenie alebo zníženie základného imania
- iné zmeny

ZRUŠENIE / LIKVIDÁCIA / VÝMAZ S.R.O. 480 EUR

 

náklady  

Zrušenie s.r.o. a vstup s.r.o. do likvidácie

 

480 EUR

Zápis zmeny do Obchodného registra
Zverejnenie výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku
Výmaz spoločnosti z Obchodného registra
Spracovanie účtovníctva (nezabezpečujeme) podľa náročnosti
služba zahŕňa:

- vypracovanie všetkých dokumentov
- komunikácia s príslušnými úradmi (daň. a živn. úrad, obchodný register)
- kompletné poradenstvo

služba nezahŕňa: - súdne a správne poplatky

 

 

ZLÚČENIE S.R.O. 480 EUR

 

náklady  
poplatok za overenie podpisov rôzne
súdny poplatok za zapísanie zmien s.r.o. do OR SR 33 EUR
cena za službu VaV - dve zlučované s.r.o 480 EUR
každá ďalšia sro podľa náročnosti cena dohodou
cena za spísanie zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice rôzne

 

 

 

služba VaV zahŕňa :

- vypracovanie všetkých dokumentov
- prípravu zmluvy o zlúčení spoločností
- kompletné poradenstvo

ceny sú konečné,  nie sme platcami DPH

 

Facebook YouTube instagram