Cenník - S.R.O.

KOMPLETNÉ ZALOŽENIE S.R.O.
 

109 EUR *

(259 EUR vrátane súdneho poplatku)

 

náklady  
poplatok za overenie podpisov 1,50 EUR/podpis
správny poplatok za 1 voľnú živnosť 0 EUR
správny poplatok za 1 viaz./remes. živnosť 7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie s.r.o. do OR SR 150 EUR

cena za službu VaV

109 EUR *

 

* cena 109 EUR platí, ak si u nás objednáte aj službu virtuálneho sídla na 1 rok, inak je cena za službu VaV 129 EUR (cena vrátane súdneho poplatku 279 EUR).

 

 

služba zahŕňa:

- vypracovanie všetkých dokumentov
- komunikácia s príslušnými úradmi (daň. a živn. úrad, obchodný register)
- kompletné poradenstvo
- 20 voľných živností (každých ďalších začatých 10 voľných živností +10 EUR)

 

 

Ponúkame Vám možnosť expresného vypracovania dokumentov potrebných na založenie s.r.o. do 3 hodín   od objednania služby a poskytnutia všetkých relevantných údajov pre založenie s.r.o., a to za príplatok vo výške 50 % z ceny služby.
ZMENY V S.R.O. od 99 EUR
(

 

náklady  
poplatok za overenie podpisov rôzne
správny poplatok za 1 viazanú/remeselnú živnosť 7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie zmien s.r.o. do OR SR 33 EUR
cena za službu VaV - jeden údaj zapisovaný do OR SR 99 EUR
cena za službu VaV - ďalší údaj zapisovaný do OR SR + 10 EUR

 

 

 

- najčastejšie zmeny v s.r.o :

- zmena sídla
- obchodného mena- vymenovanie, príp. odvolanie konateľa, prokuristu
- zmena osobných údajov spoločníka, príp. konateľa
- zmena spôsobu konania konateľa
- rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania (každých 10 voľných živností +10 € a každá viazaná/remeselná živnosť +5 €)
- prevod obch. podielu a s tým spojená zmena spoločníka
- zvýšenie alebo zníženie základného imania
- iné zmeny

ZRUŠENIE / LIKVIDÁCIA / VÝMAZ S.R.O. 480 EUR

 

náklady  

Zrušenie s.r.o. a vstup s.r.o. do likvidácie

480 EUR
Zápis zmeny do Obchodného registra
Zverejnenie výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku
Výmaz spoločnosti z Obchodného registra
Spracovanie účtovníctva podľa náročnosti
služba zahŕňa:

- vypracovanie všetkých dokumentov
- komunikácia s príslušnými úradmi (daň. a živn. úrad, obchodný register)
- kompletné poradenstvo

 

 

ZLÚČENIE S.R.O. 480 EUR

 

náklady  
poplatok za overenie podpisov rôzne
súdny poplatok za zapísanie zmien s.r.o. do OR SR 33 EUR
cena za službu VaV - dve zlučované s.r.o 480 EUR
každá ďalšia sro podľa náročnosti cena dohodou
cena za spísanie zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice rôzne

 

 

 

služba VaV zahŕňa :

- vypracovanie všetkých dokumentov
- prípravu zmluvy o zlúčení spoločností
- kompletné poradenstvo

ceny sú konečné,  nie sme platcami DPH