Založenie s.r.o. | Cenník - S.R.O.

Cenník - S.R.O.

KOMPLETNÉ ZALOŽENIE S.R.O.                         

od 79 EUR* 

 

náklady  
poplatok za overenie podpisov 2 EUR/podpis
správny poplatok za 1 voľnú živnosť 0 EUR
správny poplatok za 1 viaz./remes. živnosť 7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie s.r.o. do OR SR 150 EUR

cena za službu VaV

od 79 EUR *  /  od 99 EUR **  /  129 EUR ***

 

 

 

služba zahŕňa:

 - zabezpečenie vypracovania všetkých dokumentov

 - komunikácia s príslušnými úradmi (daň. a živn. úrad, obchodný register)

 - kompletné poradenstvo

 - 10 voľných živností

 - 1 osoba v spoločnosti

 

príplatok

- každých ďalších 10 začatých voľných živností +10 EUR

- každá ďalšia remeselná alebo viazaná živnosť + 10 EUR)

- každá ďalšia osoba + 10 EUR

 

* Cena služby VaV od 79 EUR platí pre poskytovanie služby výlučne elektronickou formou (komunikácia, odoslanie a prijatie dokumentov elektronickými prostriedkami v DOC. resp. PDF formáte), založenie jednoosobovej spoločnosti s 10 voľnými živnosťami a našim virtuálnym sídlom (nie je zahrnuté v cene služby)

 

** Cena služby VaV od 99 EUR platí pre poskytovanie služby kombinovanou formou (osobná, elektronická komunikácia, vytlačenie, odovzdanie, prevzatie a skenovanie dokumentov), založenie jedno/dvojosobovej spoločnosti, do 10 voľných živností s Vašim sídlom

 

*** Cena služby VaV 129 EUR v prípade založenia viacosobovej spoločnosti do 20 voľných živností a  1 viazanou, resp. remeselnou živnosťou

 

Ponúkame Vám možnosť expresného vypracovania dokumentov potrebných na založenie s.r.o. do 5 hodín od objednania služby a poskytnutia všetkých relevantných údajov pre založenie s.r.o., a to za príplatok vo výške 50 % z ceny služby.rnuté poplatky

ZMENY V S.R.O. od 99 EUR  

 

náklady  
poplatok za overenie podpisov rôzne
správny poplatok za 1 viazanú/remeselnú živnosť 7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie zmien s.r.o. do OR SR 33 EUR
cena za službu VaV - mena adresy sídla/pobytu, obchodného mena, rozšírenie/zúženie predmetov podnikania 99 EUR
cena za službu VaV - prevod obch. podielu, zmena konateľa, zvýšenie/zníženie základného imania 129 EUR

 

 

 

- najčastejšie zmeny v s.r.o :

- zmena sídla
- obchodného mena- vymenovanie, príp. odvolanie konateľa, prokuristu
- zmena osobných údajov spoločníka, príp. konateľa
- zmena spôsobu konania konateľa
- rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania (každých 10 voľných živností +10 € a každá viazaná/remeselná živnosť +5 €)
- prevod obch. podielu a s tým spojená zmena spoločníka
- zvýšenie alebo zníženie základného imania
- iné zmeny

ZRUŠENIE / LIKVIDÁCIA / VÝMAZ S.R.O. 480 EUR

 

náklady  

Zrušenie s.r.o. a vstup s.r.o. do likvidácie

 

480 EUR

Zápis zmeny do Obchodného registra
Zverejnenie výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku
Výmaz spoločnosti z Obchodného registra
Spracovanie účtovníctva (nezabezpečujeme) podľa náročnosti
služba zahŕňa:

- vypracovanie všetkých dokumentov
- komunikácia s príslušnými úradmi (daň. a živn. úrad, obchodný register)
- kompletné poradenstvo

služba nezahŕňa: - súdne a správne poplatky

 

 

ZLÚČENIE S.R.O. 480 EUR

 

náklady  
poplatok za overenie podpisov rôzne
súdny poplatok za zapísanie zmien s.r.o. do OR SR 33 EUR
cena za službu VaV - dve zlučované s.r.o 480 EUR
každá ďalšia sro podľa náročnosti cena dohodou
cena za spísanie zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice rôzne

 

 

 

služba VaV zahŕňa :

- vypracovanie všetkých dokumentov
- prípravu zmluvy o zlúčení spoločností
- kompletné poradenstvo

Všetky ceny sú vrátane DPH

 

Facebook YouTube instagram