Založenie s.r.o. | Najčastejšie otázky o založení s.r.o.

Najčastejšie otázky o založení s.r.o.

Prečo spoločnosť s ručením obmedzeným?

 

Podnikať prostredníctvom s.r.o. je v súčasnej dobe najmenej nákladnou a rizikovou formou podnikania pre malých a stredných podnikateľov. Dôležitá nákladová položka živnostníkov, ktorú možno pri podnikaní prostredníctvom s.r.o. minimalizovať, sú odvody, ktoré ako živnostník musíte platiť, ale ako konateľ sa tejto povinnosti viete efektívne vyhnúť. Čo sa týka rizika, pri podnikaní môžu nastať rôzne nepredvídateľné situácie, ktoré dokážu spôsobiť finančné problémy s dopadom aj na podnikateľa, avšak spoločnosť s ručením obmedzeným Vám zaručuje nedotknuteľnosť súkromného majetku. Vy ako spoločník ručíte len do výšky svojho nesplateného vkladu a spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.

 

Je proces založenia s.r.o veľmi zložitý?

 

Áno aj nie. Ak sa rozhodnete založiť si s.r.o svojpomocne, čaká vás množstvo administratívnych a právnych úkonov, vyššie súdne poplatky a o čase, ktorý na to potrebujete ani nehovoriac. V prípade založenia s.r.o elektronicky v podstate nemusíte robiť nič. Všetko vybavíme za Vás a podľa Vašich pokynov, pričom spoločnosť môže byť založená už do 1 hodiny od zaplatenia a poskytnutia všetkých potrebných údajov. Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikne až dňom zápisu do Obchodného registra (približne 2-3 týždne).

 

Základné imanie a povinnosť vloženia vkladov do banky

 

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným je zo zákona povinná mať základné imanie minimálne vo výške 5.000,- EUR, ktoré je tvorené vkladmi jednotlivých spoločníkov. Vklad každého spoločníka musí byť minimálne 750 EUR. Čo sa týka splatenia vkladov, pri jednom spoločníkovi je povinnosť splatiť svoj vklad pred podaním návrhu na vklad v celej výške, t.j. 5.000,- EUR , avšak pri dvoch a viacerých spoločníkoch je povinnosť splatiť peňažné vklady do výšky 50% základného imania.

 

Aká je cena založenia s.r.o?

 

Založenie spoločnosti nemusí byť nákladnou záležitosťou. V prípade, že využijete zaručený elektronický podpis (skr. ZEP) a ohlásenie živnosti a následne aj podanie návrhu na zápis spoločnosti do príslušného obchodného registra vykonáte elektronicky cez portál www.slovensko.sk, tak na poplatkoch ušetríte až polovicu nákladov. Správny poplatok za voľné živnosti v prípade elektronického podania je vo výške 0,- EUR a za každú viazanú, resp. remeselnú živnosť je správny poplatok vo výške 7,50 EUR. Súdny poplatok za návrh na vykonanie zápisu do príslušného obchodného registra je vo výške 150 EUR.

 

V prípade ohlásenia voľnej živnosti v papierovej podobe je správny poplatok vo výške 5,- EUR za každú voľnú živnosť a v prípade viazanej alebo remeselnej živnosti vo výške 15,- EUR. V prípade podania návrhu na zápis spoločnosti v papierovej podobe na príslušnom Obchodnom registri Vás výjde súdny poplatok vo výške 300 EUR.

 

Založenie s.r.o. elektronickou formou prostredníctvom spoločnosti VaV Partners, s.r.o. je oveľa výhodnejšie, tak finančne ako aj časovo. Cena za poskytnutie kompletného servisu pri založení s.r.o je vo výške 89,- EUR v prípade, že využijete výhodnú ponuku a objednáte si u nás službu - virtuálne sídlo, minimálne s dobou viazanosti na 1 rok, inak je cena vo výške 129,-EUR. Cena nezahŕňa súdne, správne poplatky a poplatky za overenie podpisov.

 

Aké obchodné meno spoločnosti je možné zvoliť?

 

Obchodné meno je názov spoločnosti, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri a pod ktorým vykonáva spoločnosť všetky svoje obchodné záležitosti. Práve kvôli tomu je výber vhodného a originálneho mena veľmi dôležitý. Jedným zo základných a zákonných pravidiel výberu obchodného mena je, že nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete podnikania. Každý registrový súd pred zápisom obchodnej spoločnosti preveruje totožnosť obchodného mena; to znamená, že obchodné meno nesmie byť rovnaké ako už existujúce meno iného podnikateľa, a to bez ohľadu na fonetiku či právnu formu ( napr. XY, s.r.o a XY, a.s.).

 

Pre každé obchodné meno spoločnosti platí, že by malo byť jednoduché, originálne, ľahko vysloviteľné a zapamätateľné.

 

Kde môže mať spoločnosť sídlo?

 

Sídlo spoločnosti je dôležitým znakom, pričom si ho môžete zvoliť aj na Vašej domácej adrese alebo adrese niektorého zo spoločníkov. V súčasnosti sa často využíva možnosť virtuálneho sídla, ak nie je potreba prenájmu nehnuteľnosti či kancelárskeho priestoru. Možnosť virtuálneho sídla Vám ponúkame aj my za prijateľnú cenu a na lukratívnej adrese. Sídlo spoločnosti sa zapisuje do Obchodného registra a platí, že adresa by mala byť presne identifikovaná a špecifická. Pri podávaní návrhu na zápis do registra potrebujete nájomnú zmluvu či vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti. V prípade potreby Vám vieme ponúknuť krátkodobý prenájom našich priestorov, či už na rokovania s klientmi alebo úradmi.

 

Aké živnosti je možné si zvoliť?

 

Na základe právnej úpravy SR poznáme len ohlasovacie živnosti, ktoré sa delia na remeselné, voľné a viazané. Rozdiel medzi nimi je v tom, že ak chcete prevádzkovať voľné živnosti, nemusíte spĺňať žiadne osobitné podmienky. Ak však chcete podnikať v predmete podnikania, ktorý je remeselnou živnosťou, je potreba odbornej spôsobilosti vyučením v odbore a pre viazané živnosti je potreba odbornej spôsobilosti získaná inak ako v odbore. Uvedené podmienky môže namiesto Vás ako spoločníka, spĺňať zodpovedný zástupca. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti.

 

Budem musieť platiť daňovú licenciu ak si kúpim ready-made s.r.o.?

 

Nie. Všetky naše spoločnosti, ktoré ponúkame, boli založené v roku 2016. Prvýkrát bude takáto spoločnosť s ručením obmedzeným povinná platiť daňovú licenciu až v roku 2018 za zdaňovacie obdobie roku 2017.

 

 

Facebook YouTube instagram