Založenie s.r.o. | Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (V.O.S.)

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (V.O.S.)

Verejná obchodná spoločnosť je osobná spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby, či už právnická alebo fyzická podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Maximálny počet spoločníkov nie je obmedzený. Verejná obchodná spoločnosť má veľmi blízko k združeniu, má však právnu subjektivitu.

 

Výhody verejnej obchodnej spoločnosti:

 

 

Charakteristika verejnej obchodnej spoločnosti:

 

 

ZALOŽENIE V.O.S. od 109,- EUR* s DPH
  (259,- EUR s DPH vrátane súdnych poplatkov)

 

 

náklady
poplatok za overenie podpisov 1,50 EUR/podpis
správny poplatok za 1 voľnú živnosť 0,- EUR
správny poplatok za 1 viaz./remes. živnosť 7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie V.O.S do OR SR 150,- EUR
cena za službu VaV 109,- EUR*

 

* - ak si objednáte registračné sídlo min. na 1 rok, inak 129,- EUR (279,- EUR s DPH vrátane súd. popl.)

 

Služba zahŕňa:

 

 

 

Facebook YouTube instagram