Zmeny v s.r.o.

V rámci našich služieb Vám zabezpečíme poradenstvo pri zmenách vo Vašej spoločnosti a následneVám vypracujeme cenovú ponuku pre zmeny v s.r.o. kdekoľvek na Slovensku, bez potreby osobného stretnutia len na základe plnej moci.

Vypracujeme Vám dokumenty pre vykonanie zmeny vo Vašej spoločnosti podľa Vašich požiadaviek a zabezpečíme všetku komunikáciu s príslušnými úradmi. Keďže využívame zaručený elektronický podpis (ZEP), dokážeme Vám ušetriť aj viac ako polovicu poplatkov. Využívame efektívne elektronické systémy, ktoré zaručujú rýchle a bezchybné spracovanie Vašich údajov do príslušných dokumentov.

 

ZMENY V s.r.o. od 99,- EUR 
   

 

Náklady
poplatok za overenie podpisov rôzne
správny poplatok za 1 viazanú/remeselnú živnosť 7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie zmien s.r.o. do OR SR 33,- EUR
cena za službu VaV - jeden údaj zapisovaný do OR SR 99,- EUR
cena za službu VaV - ďalší údaj zapisovaný do OR SR + 10 EUR

 

ceny sú konečné,  nie sme platcami DPH

 

Najčastejšie zmeny v s.r.o :