Založenie s.r.o. | Zmeny v s.r.o.

Zmeny v s.r.o.

V rámci našich služieb Vám zabezpečíme poradenstvo pri zmenách vo Vašej spoločnosti a následneVám vypracujeme cenovú ponuku pre zmeny v s.r.o. kdekoľvek na Slovensku, bez potreby osobného stretnutia len na základe plnej moci.

Vypracujeme Vám dokumenty pre vykonanie zmeny vo Vašej spoločnosti podľa Vašich požiadaviek a zabezpečíme všetku komunikáciu s príslušnými úradmi. Keďže využívame zaručený elektronický podpis (ZEP), dokážeme Vám ušetriť aj viac ako polovicu poplatkov. Využívame efektívne elektronické systémy, ktoré zaručujú rýchle a bezchybné spracovanie Vašich údajov do príslušných dokumentov.

 

ZMENY V s.r.o. od 79 EUR 
   

 

Náklady
poplatok za overenie podpisov   rôzne
správny poplatok za 1 viazanú/remeselnú živnosť   7,50 EUR
súdny poplatok za zapísanie zmien s.r.o. do OR SR

 

 

33 EUR

  - zmena adresy sídla/pobytu, obchodného mena, 79 EUR
cena za službu VaV - rozšírenie/zúženie predmetov podnikania 99 EUR
  - prevod obch. podielu, zmena konateľa, zvýšenie/zníženie základného imania 129 EUR

            ceny sú vrátane DPH

 

Najčastejšie zmeny v s.r.o :

 

 

 

Facebook YouTube instagram