Založenie s.r.o. | Oplatí sa založiť občianske združenie?

Oplatí sa založiť občianske združenie?

Výhody občianskeho združenia v kocke:

 

ZALOŽENIE O.Z. od 129,- EUR s DPH
(195,- EUR s DPH vrátane správnych poplatkov)

 

Náklady
poplatok za overenie podpisov rôzne
správny poplatok 66,- EUR
cena za službu VaV 129,- EUR

 

Služba zahŕňa:

 

 

Facebook YouTube instagram