Založenie s.r.o. | Ohlásenie živnosti

Ohlásenie živnosti

Náklady
Ohlásenie živnosti pre fyzické osoby do 10 voľných živností 25,- EUR
1 viazaná živnosť 25,- EUR bez poplatku
1 remeselná živnosť 25,- EUR bez poplatku
+ každých ďalších 5 voľných živností  5,- EUR
+ každá ďalšia viazaná / remeselná živnosť 15,- EUR
     
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti   25,- EUR
     
Oznámenie o ukončení podnikania    25,- EUR

Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živ. registri 

Oznámenie zmien podľa § 11 ods. 9 živ. zákona
ustanovenie/ukončenie výkonu funkcie zodp. zástupcu 
25,- EUR
Oznámenie zmien podľa § 17 ods. 5, 6 a 7 živ. zákona
zriadenie/zrušenie prevádzkarne, priestorov súvisiacich s prev. živnosti
25,- EUR
Oznámenie iných zmien podľa § 49 ods. 1 živ. zákona  25,- EUR

 

Ak máte záujem podnikať ako fyzická osoba podnikateľ, využite kvalitné služby spoločnosti VaV Partners, s.r.o.. Náš tím Vám poradí vrámci podnikateľského poradenstva aké živnosti si zvoliť, prípadne aké kroky potrebujete vykonať k dosiahnutiu získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení a začatiu podnikania.

Ak si chcete zriadiť prevádzku vieme Vám poradiť aké úrady potrebujete osloviť so žiadosťami, resp. ohláseniami a aké označovacie povinnosti Vám vyplývajú zo živnostenského zákona.

 

 

 

 

Facebook YouTube instagram