Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
14. 03. 2017

Bude obchodný register konečne “propodnikateľský”?

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje rozsiahlu zmenu obchodného registra, ktorá by mala priniesť výraznú mieru elektronizácie, ľahší prístup k informáciám, zvýšenie transparentnosti a zároveň aj zosúladenie s európskym informačným systémom krajín Európskej únie.

V súčasnosti podnikatelia na Slovensku pri zápise obchodnej spoločnosti do obchodného registra musia vykonať šesť úkonov, ktoré podľa rezortu spravodlivosti spoločnostiam zaberú až 11 pracovných dní, aj to v prípade, že portál slovensko.sk funguje správne.

Nový obchodný register by mal zjednodušiť prístup k informáciám podnikateľom, súdom ale aj verejnosti, odstrániť veľkú mieru byrokracie, ktorá podnikateľom pri práci s obchodným registrom vzniká. Okrem toho by mal byť právne záväzný a voľne dostupný na internete bez potreby autentifikácie používateľa.

Ďalším cieľom je zlepšiť kvalitu údajov, vyčistiť dáta obchodného registra, keďže v súčasnosti eviduje množstvo spoločností, ktoré ale nevykazujú obchodnú činnosť av neposlednom rade aj prepojiť ho s obchodnými registrami členských štátov Európskej únie. 

Po prepojení Obchodného registra SR s obchodnými registrami a evidenciami členských štátov únie bude možné vzájomne vymieňať zapisované údaje a poskytovať uložené listiny cez jednotný systém prepojenia takýchto registrov. Systém bude prístupný vo všetkých jazykoch EÚ.

Facebook YouTube instagram