Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
10. 06. 2016

Sídlo spoločnosti

So založením spoločnosti súvisí aj miesto, kde sa bude podnikateľská činnosť vykonávať. Ako sídlo spoločnosti je možné zvoliť bytový aj nebytový priestor, či rodinný dom.

 

Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Právnická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo zapísaná v obchodnom registri, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra.

 

Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.

 

Obľúbenou službou, ktorú využívajú spoločnosti v súvislosti so zriadením sídla je služba virtuálneho sídla.

 

Virtuálne sídlo je služba určená pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Každá firma musí pri svojom vzniku uviesť sídlo svojej firmy (tzv. registračné sídlo firmy). Toto sídlo firmy sa zapisuje do Obchodného registra slovenskej republiky. Sídlo firmy môže byť dom, byt, či nebytový priestor. Majiteľ nehnuteľnosti môže udeliť Súhlas vlastníka na zriadenie sídla firmy. Môže uviesť viacero súhlasov pre viacero firiem. Na jednej adrese môže byť takto viacero oficiálnych sídiel firiem.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram