Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
06. 06. 2016

Súdny poplatok za zápis do obchodného registra sa znížil

V súvislosti so založením s.r.o. vzniká povinnosť uhradiť určité správne a súdne poplatky. Ak sa rozhodnete pre založenie s.r.o. je dobré vedieť, aké poplatky od Vás budú vyžadovať príslušné úrady, resp. súd. Výška súdnych poplatkov je ustanovená v zákone č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

 

Za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. aj iných spoločností do obchodného registra vedeného príslušným súdom je potrebné zaplatiť súdny poplatok. Jeho výška je pri zápise spoločnosti s ručením obmezeným, pri klasickom "papierovom" podaní od 01. januára 2016 znížená a zaokrúhlená na sumu 300,- EUR. Ak však budete návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávať elektronicky, t.j. zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, tento poplatok sa zníži v zmysle zákona o 50% a jeho výška bude iba 150,- EUR. Keďže naša spoločnosť komunikuje s príslušnými úradmi elektornicky, ušetríme Vám polovicu zo sumy súdneho poplatku.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram