Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
07. 06. 2016

Virtuálne a registračné sídlo

Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

 

Keďže každá právnická osoba - teda aj s.r.o. musí mať sídlo zapísané v obchodnom registri a každá fyzická osoba - podnikateľ miesto podnikania zapísané v živnostenskom registri, musíte byť vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá bude zapísaná ako sídlo, resp. miesto podnikania alebo uzavriete nájomnú zmluvu alebo si obstaráte súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

 

V prípade, že nemáte uvedené možnosti , môžete využiť nami ponúkané priestory pre Vaše virtuálne sídlo. Takáto alternatíva je výhodná najmä pre začínajúcich podnikateľov, keď získajú za nízky poplatok už od 9,- EUR / mesiac exkluzívnu adresu pre svoje podnikanie a ušetria za nájom reálnych priestorov.

 

Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

 

REGISTRAČNÉ / VIRTUÁLNE SÍDLO od 9,- EUR

 

 

Adresa PREŠOV
Hlavná 50
KOŠICE
Južná trieda 2/A
Poskytnutie súhlasu so zriadením sídla 9 EUR / mes. 10 EUR / mes.
Poskytnutie služieb 20 EUR / mes. - 6 mesiacov
15 EUR / mes. - 1 rok
25 EUR / mes. - 6 mesiacov
20 EUR / mes. - 1 rok
Služby
Preberanie poštových zásielok áno áno
Úschova poštových zásielok áno áno
Notifikácia e-mail, resp. sms áno áno
 
Zriaďovací poplatok 49,- EUR
Označenie sídla áno áno
Zriadenie poštovej schránky áno áno
Zriadenie evidencie pošty áno áno
Nastavenie notifikácie áno áno/td>
CELKOM 6 mesiacov / 1 rok
223,- EUR* / 337,- EUR*
6 mesiacov / 1 rok
259,- EUR* / 409,- EUR*

 

* cena v prvom období zahŕňa zriaďovací poplatok / v nasledujúcich obdobiach sa cena znižuje o tento poplatok

* cena zahŕňa poskytnutie súhlasu so zriadením sídla a uvedených služieb a nie je možné ich poskytovať samostatne

 

Voliteľné administratívne služby k balíčkom CENA
Preposielanie zásielky na inú adresu / 1x týždenne 9,- EUR/ mesačne + poštovné
Skenovanie a preposielanie zásielky na e-mail 0,50 EUR/ 1 strana
Preberanie osobných podaní, tel. hovorov a podávanie osobných konzultácii v mene nájomcu 26,40 EUR / mesačne
Zabezpečenie splnomocnenia na preberanie pošty (vrátane poplatkov) 20,- EUR

 

ceny sú uvedené s DPH

 

Založenie virtuálneho sídla Vám prinesie hlavne tieto výhody:

 

 • - lukratívna adresa v historickom centre mesta,
 • - profesionálny imidž - fungujeme ako reálne biznis centrum v reprezentatívnej kancelárskej budove,
 • - klienti majú možnosť za minimálne náklady umiestniť sídlo svojej firmy v centre veľkého mesta,
 • - správne označená adresa - v prípade kontroly daňového alebo iného úradu,
 • - ušetríte - vyhnete sa zariaďovaniu vlastných kancelárskych priestorov,
 • - prijmeme a prepošleme Vám Vašu korešpondenciu,
 • - možnosť prenájmu zasadacích a kancelárskych priestorov v budove,
 • - oznámime Vám prijatie zásielky, resp. prijaté písomnosti,
 • - postaráme sa o príjem a úschovu Vašich písomností,
 • - v prípade potreby zabezpečíme skenovanie pošty,
 • - služby "all inclusive" - vďaka doplnkovým službám máte všetky služby pod jednou strechou,
 • - adresa na východnom Slovensku - možnosť čerpať z toho plynúce výhody,
 • - a v neposlednom rade - registračné sídlo Vám zabezpečí oddelenie pracovného a súkromného života.

 

Máte u nás virtuálne, resp. registračné sídlo? Potrebujete sa stretnúť s obchodnými partnermi, poskytnúť súčinnosť štátnym úradom pri výkone kontroly alebo si vybaviť administratívnu agendu? U nás máte k dispozícii kanceláriu/zasadačku každý mesiac na 1 hod. zadarmo. Radi Vám poskytneme bližšie informácie.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram