Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
06. 06. 2016

Založenie sro opäť bez 5000 EUR

Viete, že od 1. januára 2016 Vám na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným netreba vkladať základné imanie tvorené peňažnými vkladmi do banky?

 

Základné imanie pre s.r.o. aj naďalej ostalo v miniálnej výške 5.000,- EUR, zjednodušil sa však spôsob jeho dokladovania obchodnému registru. Obchodný zákonník sa v časti splácania vkladov spoločníkov vracia do verzie, v akej bol pred decembrom 2013. Výrazne pozitívnou zmenou je to, že na založenie s.r.o už nebudete potrebovať 5000,- EUR na účte v banke. Pri dokladovaní splatenia vkladov bude Obchodnému registru postačovať iba písomné vyhlásenie správcu vkladu o tom, že základné imanie bolo splatené v hotovosti k rukám správcu vkladu. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý je uvedený v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine). Týmto sa celé založenie sro výrazne zjednodušuje. Zakladatelia spoločnosti už teda nemusia pri založení s.r.o. otvárať účet v banke, vkladať na bankový účet základné imanie, ani vyžiadavať si z banky výpis z účtu.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram