Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
06. 06. 2016

Získanie živnostenského oprávnenia

Zisk živnostenského oprávnenia na predmety podnikania je ďalším krokom pre založenie spoločnosti. Za elektronické ohlásenie voľných živností cez portál verejnej správy sa neplatí vôbec a poplatok za každú remeselnú a viazanú živnosť je 7,50€. Pri klasickom podaní návrhu je poplatok vo výške 5€ za každú voľnú živnosť, za remeselnú a viazanú je po 15€. Živnostenské oprávnenie vystaví obvodný úrad, odbor živnostenského oprávnenia- (živnostenský úrad), ktorý vydá osvedčenie do 3 pracovných dní. Ak sa spolu s ohlásením živnosti uvedú aj údaje na registráciu dane z príjmov nie je potrebná osobitná registrácia na daňovom úrade.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram