Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
14. 11. 2016

Zlúčenie s.r.o.

ZLÚČENIE SPOLOČNOSTÍ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 

Ak máte 2 alebo viacero spoločností s ručením obmedzeným máte povinnosť platiť daňovú licenciu bez ohľadu na to, či tieto spoločnosti nejakú činnosť reálne vykonávajú alebo či majú zisk alebo stratu.

Máte 2 možnosti: Buď tieto spoločnosti zrušíte s likvidáciou alebo spoločnosti zlúčite do jednej.

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Zanikajúce spoločnosti zaniknú ku dňu výmazu z Obchodného registra.

Aké sú výhody a nevýhody zlúčenia v porovnaní so zrušením s.r.o.?

  • Proces zlúčenia je RÝCHLEJŠÍ – zapísanie zlúčenia do Obchodného registra trvá od podpísania dokumentov približne týždeň; naproti tomu zrušenie s.r.o. s likvidáciou až po samotný výmaz z obchodného registra trvá zo zákona minimálne 3 mesiace (bežná doba v praxi je cca 4-5 mesiacov)
  • Proces zlúčenia je administratívne JEDNODUCHŠÍ – pri výmaze z Obchodného registra u zanikajúcich spoločností sa nevyžaduje súhlas správcov dane ani ďalších úradov, tak ako je tomu pri zrušení spoločnosti s likvidáciou
  • Proces zlúčenia je LACNEJŠÍ – celková cena za tieto služby vrátane súdnych poplatkov, poplatkov pre úrady za vydanie potvrdení, overovacích poplatok je pri zlúčení po zrátaní všetkých nákladov nižšia

Pre koho je vhodné zlúčenie s.r.o.?

  • Majiteľov dvoch alebo viacerých s.r.o., ktorí sa rozhodli, že už niektorú zo svojich spoločností nepotrebujú
  • Spoločníkov rôznych s.r.o., ktorí sa rozhodli, že chcú spojiť svoje sily a podnikať spoločne pod jednou s.r.o.

Neváhajte sa obrátiť na nás a využiť naše služby pri zlúčení s.r.o. len za uvádzaciu cenu 299,- EUR. Cena nezahŕňa správne a súdne poplatky.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram