Založenie s.r.o. | Blog
image
S.R.O.
06. 06. 2016

Zúženie predmetov podnikania v s.r.o.

V praxi sa stáva, že po čase sa musíte prispôsobiť trhu a napríklad už nemáte záujem vykonávať určité predmety podnikania, ktoré boli zaujímavé v minulosti. V danom prípade je potrebné zúžiť predmety podnikania.

 

Pre vykonanie zúženia predmetu činnosti v spoločnosti je nevyhnutné komunikovať so Živnostenským úradom, Obchodným registrom príslušného registrového súdu a správcom dane (Daňovým úradom, ktorý zaregistroval spoločnosť pred daň z príjmov PO, resp. DPH).

 

V prípade viacerých spoločníkov je potrebné valné zhromaždenie

 

Zúženie predmetu podnikania s.r.o. nemožno v obchodnom registri zapísať, pokiaľ nie je v obchodnom registri zapísaná premena vkladov a základného imania na €. V takomto prípade je však možnosť jedným návrhom do obchodného registra dať zapísať zúženie predmetu činnosti s.r.o. a súčasne aj premenu vkladov a imania na €.

 

 

Komunikácia so živnostenským úradom

 

Dokumenty nevyhnutné na zrušenie živnostenských listov:

 

  • zápisnica z valného zhromaždenia, ak v spoločnosti figurujú viacerí spoločníci/ rozhodnutie, ak v spoločnosti pôsobí jeden spoločník
  • Žiadosť o zrušenie vydaných živnostenských listov

 

Poplatky spojené so zrušením živnostenských listov:

  • žiadne

 

 

Komunikácia s obchodným registrom

 

Dokumenty nevyhnutné na zápis zúženia predmetu činnosti s.r.o. do obchodného registra:

 

  • zápisnica z valného zhromaždenia, ak v spoločnosti figurujú viacerí spoločníci
  • rozhodnutie, ak v spoločnosti pôsobí jeden spoločník
  • potvrdená žiadosť živnostenského úradu o zrušenie živnostenských listov
  • návrh na zápis zúženia predmetu podnikania spoločnosti do OR

 

 

Poplatky spojené so zápisom zúženia predmetu činnosti s.r.o. do obchodného registra:

 

  • bez poplatkov

 

RADA: Viacero zmien možno dať do obchodného registra zapísať jedným návrhom. Šetríte tak na súdnych poplatkoch, nakoľko platíte súdny poplatok iba za jeden návrh i keď žiadate zapísať do obchodného registra viaceré zmeny. Taktiež viete prostredníctvom jedného návrhu spojiť viaceré zmeny do jedného konania, ktorého výsledkom je jedno rozhodnutie, čím sa zjednoduší a urýchli celý proces.

Žiadne komentáre

Facebook YouTube instagram