Založenie s.r.o. | Nezáväzná objednávka

Nezáväzná objednávka

Kontaktné údaje

Meno a Priezvisko
Mesto
Telefónne číslo
Email

Firemné údaje (ak objednávate ako firma)

Obchodné meno spoločnosti
Adresa sídla spoločnosti

Objednávka - Založenie s.r.o. a ďalšie služby

Mám záujem o

Ďalšie požiadavky / špecifikácie

Podmienky

 

Pred odoslaním objednávky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže V a V Servis s.r.o. zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením V a V Servis s.r.o. o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.

Overenie

Facebook YouTube instagram